The Classia

 Phường Phú Hữu (Quận 9 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Sắp mở bánĐang thi công

Thông tin dự án

Giá mua bánN/AGiá cho thuêN/AKhởi côngTháng 01/0001
Bàn giaoTháng 12/2022Chủ đầu tưKhadihouse JscLoại hìnhCăn hộ chung cư
Tổng diện tích43600Quy môN/ATiến độĐang thi công
Trạng tháiSắp mở bán

Giới thiệu dự án

<p><strong>1. Vị tr&iacute;:</strong></p>
<p>Dự &aacute;n&nbsp;The Classia tọa lạc tại vị tr&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng đắc địa liền kề với dự &aacute;n l&agrave; quần thể nh&agrave; phố biệt thự cao cấp &ndash;&nbsp; Mega Ruby Khang Điền, mặt tiền đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng, ngay v&ograve;ng xoay Ph&uacute; Hữu, Li&ecirc;n Phường, th&agrave;nh phố Thủ Đức đường dẫn l&ecirc;n cao tốc Long Th&agrave;nh &ndash; Giầu D&acirc;y.</p>
<p>Từ dự &aacute;n, cư d&acirc;n&nbsp;c&oacute; thể di chuyển một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng đến khu Đ&ocirc; thị Thủ Thi&ecirc;m cũng như trung t&acirc;m th&agrave;nh phố. C&oacute; thể dễ d&agrave;ng thấy r&otilde; được sự kết nối cực kỳ thuận lợi tr&ecirc;n bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 1/2000 của Phường Ph&uacute; Hữu, Th&agrave;nh Phố Thủ Đức.</p>
<p>Đồng thời, dự &aacute;n The Classia Khang Điền Quận 9 nằm liền kề tổ hợp quần thể những dự &aacute;n Mega Ruby, Mega Residence, Lucasta, Villa Park, Riviera Cove &hellip; Đ&acirc;y l&agrave; cụm c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; phố, biệt thự Compound cao cấp tại khu Đ&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</p>
<p>Từ dự &aacute;n The Classia của chủ đầu tư Khang Điền, qu&yacute; cư d&acirc;n c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng đến c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận như:</p>
<ul>
<li>Khu đ&ocirc; thị Thủ Thi&ecirc;m: 10.6 km - tương đương với 15 ph&uacute;t đi xe</li>
<li>Ph&uacute; Mỹ Hưng: 12.4 km - tương đương với 22 ph&uacute;t đi xe</li>
<li>Bến Th&agrave;nh Quận 1: 14.4 km - tương đương với 28 ph&uacute;t đi xe</li>
<li>Khu C&ocirc;ng nghệ Cao Quận 9: 5 km - tương đương với 6 ph&uacute;t đi xe</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Tiện &iacute;ch:</strong></p>
<p>Với mong muốn kiến tạo n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh đem lại những gi&aacute; trị đ&iacute;ch thực cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội, Chủ đầu tư Khang Điền đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực để tạo c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vượt trội, xứng tầm với những tuyệt t&aacute;c kiến tr&uacute;c. Khang Điền đ&atilde; lu&ocirc;n đem lại những kh&ocirc;ng gian sống ho&agrave;n mỹ c&ugrave;ng hệ thống tiện &iacute;ch dịch vụ đỉnh cao. V&agrave; The Classia ch&iacute;nh l&agrave; một trong những dự &aacute;n được chủ đầu tư Khang Điền t&acirc;m huyết trong việc ph&aacute;t triển v&agrave; x&acirc;y dựng dự &aacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V&agrave; đặc biệt, trong chương tr&igrave;nh&nbsp;Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam&nbsp;lần thứ 7, dự &aacute;n quần thể nh&agrave; phố biệt thự hạng sang The Classia của CTCP Đầu tư v&agrave; Kinh doanh Nh&agrave; Khang Điền đ&atilde; đạt được giải thưởng &ldquo;Ph&aacute;t triển nh&agrave; ở tốt nhất &ndash; Best Housing Development&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Với những &yacute; tưởng về đường n&eacute;t thiết kế tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian sống ho&agrave;n mỹ c&ugrave;ng hệ thống tiện &iacute;ch dịch vụ đỉnh cao, song song đ&oacute; l&agrave; những trải nghiệm độc đ&aacute;o v&agrave; ấn tượng nhất d&agrave;nh cho qu&yacute; chủ nh&acirc;n tinh hoa The Classia. V&igrave; thế, dự &aacute;n đ&atilde; được ph&aacute;t triển th&ecirc;m h&agrave;ng loạt tiện &iacute;ch đẳng cấp, với hệ thống cảnh quan đa sắc m&agrave;u c&ugrave;ng, v&agrave; chuỗi c&aacute;c tiện &iacute;ch nội khu phong ph&uacute;. Do đ&oacute;, khi lựa chọn an cư tại The Classia qu&yacute;&nbsp; cư d&acirc;n sẽ được hưởng trọn vẹn hệ sinh th&aacute;i ngay tại nội khu dự &aacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng cần đi đ&acirc;u xa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tại The Classia của Khang Điền hứa hẹn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho cư d&acirc;n, v&igrave; vậy số lượng tiện &iacute;ch nội khu l&agrave; kh&ocirc;ng hề nhỏ v&agrave; lu&ocirc;n đạt được những ti&ecirc;u chuẩn gắt gao. C&oacute; thể kể đến một số tiện &iacute;ch ti&ecirc;u biểu như:</p>
<ul>
<li>Trung t&acirc;m thương mại, si&ecirc;u thị</li>
<li>Hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng</li>
<li>Ph&ograve;ng Gym, yoga, spa chuy&ecirc;n nghiệp</li>
<li>Khu vui chơi giải tr&iacute;</li>
<li>C&ocirc;ng vi&ecirc;n</li>
<li>Khu thể dục thể thao</li>
<li>Hệ thống an ninh 24/24</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Quy m&ocirc;:</strong></p>
<p>The Classia được l&ecirc;n &yacute; tưởng thiết kế từ những n&eacute;t tinh t&uacute;y của kiến tr&uacute;c ch&acirc;u &Acirc;u cổ điển kết hợp h&agrave;i h&ograve;a c&ugrave;ng cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thuần khiết, tại đ&acirc;y sẽ được ph&aacute;t triển n&ecirc;n 7 ph&acirc;n khu nh&agrave; phố biệt thự. Quy m&ocirc; dự &aacute;n lớn, nhưng mật độ x&acirc;y dựng tại The Classia&nbsp; Khang Điền quận 9 chỉ chiếm 26%. The Classia với đa dạng c&aacute;c&nbsp; loại h&igrave;nh sở hữu từ nh&agrave; phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập v&agrave; biệt thự vườn c&oacute; diện t&iacute;ch từ 80m2 &ndash; 200m2. Dự &aacute;n sẽ đ&aacute;p ứng được tối đa nhu cầu của tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Với 7 ph&acirc;n khu nh&agrave; phố biệt thự hạng sang. Được k&yacute; hiệu gồm A, B, C, D, E, F, G. Diện t&iacute;ch cụ thể từng khu giao động như sau:</p>
<ul>
<li>Block A diện t&iacute;ch từ 5m &times; 16m đến 5m &times; 22m.</li>
<li>Block B v&agrave; C c&oacute; diện t&iacute;ch từ 5m &times; 20m.</li>
<li>Block D diện t&iacute;ch 5m &times; 20m.</li>
<li>Block E diện t&iacute;ch chủ yếu l&agrave; 5m &times; 19m.</li>
<li>Block F diện t&iacute;ch chủ yếu l&agrave; 5m &times; 18m.</li>
<li>Block G diện t&iacute;ch chủ yếu l&agrave; 5m &times; 20m.</li>
</ul>
<p>Dự &aacute;n The Classia đ&atilde; được quy hoạch tổng quan hợp l&yacute; hơn k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; diện t&iacute;ch c&aacute;c căn đa dạng hơn, đ&aacute;p ứng được nhiều sự lựa chọn hơn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với c&ocirc;ng năng sử dụng ph&ugrave; hợp nhất. Quy hoạch cụ thể từng ph&acirc;n khu của The Classia Khang Điền như sau:</p>
<p>D&atilde;y A c&oacute; 36 căn, chia th&agrave;nh 4 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: tổng 7 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 5 căn trong 5&times;16, 2 căn b&igrave;a 7&times;16</li>
<li>Cụm 2: tổng 12 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 10 căn trong 5&times;18, 2 căn b&igrave;a 7&times;18</li>
<li>Cụm 3: tổng 8 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 6 căn trong 5&times;22, 2 căn b&igrave;a 7&times;22</li>
<li>Cụm 4: tổng 9 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 7 căn trong 5&times;24, 2 căn b&igrave;a 7&times;24</li>
</ul>
<p>Đầu d&atilde;y A chỗ cổng ch&iacute;nh đi v&agrave;o đ&atilde; được quy hoạch l&agrave;m khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n v&agrave; tượng đ&agrave;i.</p>
<p>D&atilde;y B: 4 căn duy nhất chiều ngang rất lớn (tầm 10 &ndash; 12m) c&oacute; thể x&acirc;y biệt thự đơn lập hoặc song lập. Đầu d&atilde;y B cũng được quy hoạch l&agrave;m khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&acirc;y xanh nhỏ, tiểu cảnh.</p>
<p>D&atilde;y C được quy hoạch với 13 căn, chia th&agrave;nh 2 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: c&oacute; 6 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 4 căn trong 5&times;20, 1 căn b&igrave;a c&oacute; thể 7&times;20 v&agrave; 1 căn g&oacute;c lớn đầu hồi 3 mặt tiền diện t&iacute;ch c&oacute; thể 12&times;20</li>
<li>Cụm 2: c&oacute; 7 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 5 căn trong 5&times;20, 1 căn b&igrave;a 7&times;20, 1 căn b&igrave;a c&oacute; thể l&agrave; 10&times;20 (căn n&agrave;y nằm ở cuối đường được hưởng trọn view c&ocirc;ng vi&ecirc;n ven s&ocirc;ng rất đẹp)</li>
</ul>
<p>D&atilde;y D c&oacute; 64 căn chia th&agrave;nh 3 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: c&oacute; 26 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 22 căn trong 5&times;20, 4 căn b&igrave;a 7&times;20, cụm n&agrave;y liền kề với khu vực tiện &iacute;ch như hồ bơi, gym, s&acirc;n tennis rất đẹp</li>
<li>Cụm 2: c&oacute; 16 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 12 căn trong 5&times;20, 4 căn b&igrave;a 7&times;20</li>
<li>Cụm 3: c&oacute; 22 căn, trong đ&oacute; c&oacute; 18 căn căn trong 5&times;20, 4 căn b&igrave;a 7&times;20, cuối cụm 3 d&atilde;y D sẽ c&oacute; khu đất l&agrave;m c&ocirc;ng vi&ecirc;n, tiểu cảnh.</li>
</ul>
<p>D&atilde;y E c&oacute; tổng cộng 25 căn chia th&agrave;nh 2 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: c&oacute; 8 căn trong đ&oacute; c&oacute; 4 căn trong 5&times;19, 2 căn b&igrave;a 7&times;19 v&agrave; 2 căn g&oacute;c c&oacute; thể 12&times;19</li>
<li>Cụm 2: c&oacute; 13 căn trong đ&oacute; c&oacute; 12 căn trong 5&times;19, 2 căn b&igrave;a 7&times;19, 1 căn b&igrave;a lớn c&oacute; thể l&agrave; biệt thự đơn lập, 2 căn lớn ngang 10-12 c&oacute; thể l&agrave; biệt thự song lập hoặc nh&agrave; phố diện t&iacute;ch lớn.</li>
</ul>
<p>D&atilde;y F được thiết kế với 26 căn chia th&agrave;nh 2 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: c&oacute; 8 căn trong đ&oacute; c&oacute; 4 căn trong 5&times;18, 2 căn b&igrave;a 7&times;18 v&agrave; 2 căn g&oacute;c c&oacute; thể 12&times;18</li>
<li>Cụm 2: c&oacute; 18 căn trong đ&oacute; c&oacute; 12 căn trong 5&times;18, 2 căn b&igrave;a 7&times;18, 4 căn cuối d&atilde;y ngang 10 &ndash; 12m c&oacute; thể l&agrave;m biệt thự song lập hoặc nh&agrave; phố diện t&iacute;ch lớn.</li>
</ul>
<p>D&atilde;y G với 12 căn chia th&agrave;nh 2 cụm:</p>
<ul>
<li>Cụm 1: c&oacute; 4 căn trong đ&oacute; c&oacute; 2 căn trong 5&times;20, 1 căn b&igrave;a 7&times;20 v&agrave; 1 căn g&oacute;c 3 mặt tiền diện t&iacute;ch lớn c&oacute; thể l&ecirc;n tới 15&times;20</li>
<li>Cụm 2: c&oacute; 8 căn trong đ&oacute; 6 căn trong 5&times;20, 1 căn b&igrave;a 7&times;20 v&agrave; 1 căn cuối d&atilde;y diện t&iacute;ch lớn c&oacute; thể l&agrave;m biệt thự đơn lập.</li>
</ul>
<p><strong>4. Chủ đầu tư:</strong></p>
<p>Tại thị trường bất động sản Việt Nam, Khang Điền&nbsp; được biết đến l&agrave; một trong những nh&agrave; đầu tư bất động sản lớn v&agrave; uy t&iacute;n. Lu&ocirc;n đi đầu với c&aacute;c danh mục bất động sản đa dạng tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt l&agrave; Khu Đ&ocirc;ng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh .</p>
<p>Với hơn 50 dự &aacute;n bất động sản chất lượng, cung cấp ra thị trường cả nước tr&ecirc;n 20.000 sản phẩm đa dạng từ đất nền nh&agrave; ở, nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; li&ecirc;n kế, căn hộ chung cư, l&ocirc; đất c&ocirc;ng nghiệp, &hellip; tỷ lệ hấp thụ sản phẩm đạt tr&ecirc;n 90%. Khang Điền đang dần trở th&agrave;nh nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n lớn bậc nhất cả nước, với mục ti&ecirc;u hướng đến gi&aacute; trị đ&iacute;ch thực cho người d&acirc;n khi chọn sản phẩm bất động sản của m&igrave;nh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>5. Tiến độ dự &aacute;n:</strong></p>
<p>Dự &aacute;n cũng đang tiến h&agrave;nh những hạng mục cơ sở hạ tầng như:</p>
<ul>
<li>Lối đi v&agrave;o quanh dự &aacute;n v&agrave; đường bao quanh đ&atilde; được ho&agrave;n thiện.</li>
<li>C&aacute;c khu nh&agrave; mẫu cho kh&aacute;ch tham quan đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 100% v&agrave; đang mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch.</li>
<li>Hệ thống c&acirc;y xanh cảnh quan đ&atilde; hiện diện.</li>
<li>Đang thực hiện c&aacute;c hạng mục hạ tầng hệ thống cầu, cống tho&aacute;t nước, điện,&hellip;</li>
</ul>
<p>So với thời điểm b&agrave;n giao được dự kiến ở cuối năm 2022, tiến độ x&acirc;y dựng dự &aacute;n The Classia Khang Điền&nbsp;đang được thực hiện nhanh ch&oacute;ng. Với tiến độ n&agrave;y, c&aacute;c sản phẩm thậm ch&iacute; c&oacute; thể b&agrave;n giao nhanh hơn dự kiến.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Tiện ích công cộng

Thang máySpaKhu vui chơi trẻ emPhòng đọc sáchHồ bơiHệ thống PCCCĐiều hoà tổngAn ninh 24/7YogaPhòng GymĐường đi bộCông viênSân tennisChỗ đậu xe

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh nhà Khang Điền (Khadihouse Jsc)
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh nhà Khang Điền (Khadihouse Jsc)
Thành lập từ N/ASố dự án 24
Sự kiện cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn củ Sở Giao Dịch chứng khoán TP HCM sẽ một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu Khang điền và là nguồn động viên để công ty tiến xa hơn trên con đường hội nhập và thực hiện lời cam kết trở thành: “Nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm”. 2. Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư kinh doanh bất động sản 3. Chiến lược phát triển: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền với định hướng trở thành nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp đã và đang triển khai nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 2 và Quận 9, nơi đang có sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng giao thông và xã hội. Kế hoạch quản trị Công ty tập trung vào việc đạt mục tiêu “Phát triển một cách ổn định và bền vững” thông qua việc xây dựng được danh mục đầu tư đem lại sự ổn định và khả năng tăng trưởng cao so với các doanh nghiệp trong cùng ngành.