Công cụ giúp bạn tự tính các khoản vay
khi mua nhà theo hình thức trả góp

Giá trị khoản vay :2.5 tỷ VNĐ
Thời hạn vay :10 năm
Lãi suất ưu đãi :7.5 %
Thời gian ưu đãi :5 năm
Lãi suất sau ưu đãi :11 %
Phương thức tính lãi :