Viva Plaza

 Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin dự án

Giá mua bánTừ 51.923.077/m2Giá cho thuêN/AKhởi côngTháng 01/0001
Bàn giaoTháng 01/2023Chủ đầu tưN/ALoại hìnhCăn hộ chung cư
Tổng diện tích5852Quy môN/ATiến độĐang thi công
Trạng tháiSắp mở bán

Giới thiệu dự án

<p><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<br /><br />Dự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.</span></p>
<ul>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">50m đến trạm xe bus.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.</span></li>
<li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Toạ lạc tr&ecirc;n mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48 m&eacute;t l&agrave; cung đường ch&iacute;nh đẹp nhất Đ&ocirc; thị mới Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n nơi được mệnh danh l&agrave; khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống nhất Việt Nam, nơi tập trung quy tụ những dự &aacute;n Bất động sản cao cấp, trung t&acirc;m mua sắm h&agrave;ng đầu v&agrave; trụ sở của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.\n\nDự &aacute;n nằm tr&ecirc;n tuyến đường kết nối Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng- Nam S&agrave;i G&ograve;n đến Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ c&oacute; vị tr&iacute; được bao bọc bởi 3 mặt s&ocirc;ng.\n+ 50m đến trạm xe bus.\n+ 50m đến trường học phổ th&ocirc;ng, trường mẫu gi&aacute;o.\n+ 200m đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng 10ha.\n+ 500m đến trường quốc tế Canada, trường quốc tế Nhật, H&agrave;n, Đ&agrave;i Loan.\n+ 3km đến Bệnh vi&ecirc;n FV, Bệnh viện tim T&acirc;m Đức, Bệnh viện Quận 7.\n+ 20 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m chợ Bến Th&agrave;nh.\n+ 5 ph&uacute;t đến Trung t&acirc;m Đ&ocirc; thị Ph&uacute; Mỹ Hưng, Si&ecirc;u dự &aacute;n Metro City.\n+ 40 ph&uacute;t Đại đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ.\nDễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; \n&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:897,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}">Dễ d&agrave;ng di chuyển đến khu Ph&uacute; Mỹ Hưng, đại học Nam S&agrave;i G&ograve;n, T&ocirc;n Đức Thắng, RMIT&hellip; <br /></span></li>
</ul>

Tiện ích công cộng

Trung tâm thương mạiKhu vui chơi trẻ emCộng đồng ưu túHồ bơi