Biến động giá Nhà ở Huyện Bàu Bàng, Bình Dương tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
18.08 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
0%
Giá so với tháng 6/2023
-3.721%
Giá Nhà ở Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Triệu/m2)
010.3918.082250
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Triệu/m2)
09.6714.272150
Giá Nhà ngõ, hẻm Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Triệu/m2)
03.917.631050