Biến động giá Nhà ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
54.3 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
8.961%
Giá so với tháng 6/2023
31.497%
Giá Nhà ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội (Triệu/m2)
045.3154.388.89100
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Huyện Chương Mỹ, Hà Nội (Triệu/m2)
50
Giá Nhà ngõ, hẻm Huyện Chương Mỹ, Hà Nội (Triệu/m2)
044.4448.4659.09100