Biến động giá Nhà ở Huyện Đan Phượng, Hà Nội tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
94.98 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
-0.001%
Giá so với tháng 6/2023
1.465%
Giá Nhà ở Huyện Đan Phượng, Hà Nội (Triệu/m2)
5075.9894.98126150
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Huyện Đan Phượng, Hà Nội (Triệu/m2)
50
Giá Nhà ngõ, hẻm Huyện Đan Phượng, Hà Nội (Triệu/m2)
50