Biến động giá Nhà ở Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
21.38 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
-8.759%
Giá so với tháng 6/2023
-22.958%
Giá Nhà ở Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Triệu/m2)
013.8321.383450
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Triệu/m2)
021.4130.5238.6750
Giá Nhà ngõ, hẻm Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Triệu/m2)
011.2218.9329.4450