Biến động giá Nhà ở Huyện Thường Tín, Hà Nội tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
132.84 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
1.872%
Giá so với tháng 6/2023
123.887%
Giá Nhà ở Huyện Thường Tín, Hà Nội (Triệu/m2)
100125132.84141.98150
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Huyện Thường Tín, Hà Nội (Triệu/m2)
50
Giá Nhà ngõ, hẻm Huyện Thường Tín, Hà Nội (Triệu/m2)
50