Biến động giá Nhà ở Quận 11, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
172.19 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
5.481%
Giá so với tháng 6/2023
-1.152%
Giá Nhà ở Quận 11, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100116.67172.19260.26300
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận 11, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
150181.89233.36314.05350
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận 11, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100105.71132.74191.33200