Biến động giá Nhà ở Quận 12, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
68.1 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
1.354%
Giá so với tháng 6/2023
-1.564%
Giá Nhà ở Quận 12, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
505368.191.3100
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận 12, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5060.7780.19105150
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận 12, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
049.4463.0785.71100