Biến động giá Nhà ở Quận 4, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
131.96 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
-0.183%
Giá so với tháng 6/2023
-1.515%
Giá Nhà ở Quận 4, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5096.58131.96169.43200
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận 4, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
150158.44247.58365.89400
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận 4, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5094.87117.33157.4200