Biến động giá Nhà ở Quận 8, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
106.46 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
-2.764%
Giá so với tháng 6/2023
2.821%
Giá Nhà ở Quận 8, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5081.56106.46155.97200
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận 8, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100113.1138.96214.98250
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận 8, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5077.2797.47141.3150