Biến động giá Nhà ở Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
155.48 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
1.16%
Giá so với tháng 6/2023
5.87%
Giá Nhà ở Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100109.76155.48231.71250
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
150157.14216.54298.64300
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100101.15125.77173.61200