Biến động giá Nhà ở Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
35.29 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
-9.102%
Giá so với tháng 6/2023
-5.349%
Giá Nhà ở Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ (Triệu/m2)
029.0535.2958.5100
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ (Triệu/m2)
028.2646.5184.7100
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ (Triệu/m2)
026.4734.1757.64100