Biến động giá Nhà ở Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
104.98 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
5.058%
Giá so với tháng 6/2023
-16.958%
Giá Nhà ở Quận Sơn Trà, Đà Nẵng (Triệu/m2)
5061.33104.98175200
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận Sơn Trà, Đà Nẵng (Triệu/m2)
5065110176200
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận Sơn Trà, Đà Nẵng (Triệu/m2)
5051.8774.02111.76150