Biến động giá Nhà ở Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
158 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
4.12%
Giá so với tháng 6/2023
-1.354%
Giá Nhà ở Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100112.07158227.51250
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
150163.27209.41285.71300
Giá Nhà ngõ, hẻm Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
100127.3174.71200