Biến động giá Nhà ở Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh tháng 6/2024

--Chọn loại hình--
--Chọn tỉnh thành--
--Chọn quận huyện--
Giá trung bình tháng 6/2024
132.83 tr/m2
Giá so với tháng 5/2024
3.933%
Giá so với tháng 6/2023
-4.599%
Giá Nhà ở Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5078.49132.83207.48250
Giá Nhà mặt phố, mặt tiền Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5085.17146.02225250
Giá Nhà ngõ, hẻm Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh (Triệu/m2)
5061.5487.07119.23150